ΑΣΤΡΟΛΑΒΟΣ - Επιστημονικό Περιοδικό Νέων Τεχνολογιών
Τεύχος 33 - Ιούνιος  2020


Περιεχόμενα:


  • Μαρία Αρβανίτη, Σταμάτιος Παπαδάκης, "Αξιολόγηση ελληνικών εκπαιδευτικών φορητών εφαρμογών για τη διδασκαλία των Μαθηματικών στην Προσχολική Ηλικία. Κριτήρια εκπαιδευτικών, γονέων και παιδιών."
  • Ν. Ζαράνης, Φ. Αλεξανδράκη, "Διδάσκοντας διαίρεση στο Νηπιαγωγείο με τη χρήση έξυπνων κινητών συσκευών στο πλαίσιο της μικτής πολυμορφικής μάθησης"
  • Ειρήνη Ζερβουδάκη, Μιχάλης Λιναρδάκης, "Δημιουργία Εκπαιδευτικού Λογισμικού με Θέμα τον Πολλαπλασιασμό για παιδιά Β’ Δημοτικού και Εφαρμογή μέσω Παρέμβασης: Μια Ποσοτική Μελέτη"
  • Μαρία Αρβανιτάκη, Νικόλαος Ζαράνης, "Η αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της Γεωμετρίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση"
  • Ελισσάβετ Χλαπάνα, Μαρία Μπαλτζάκη, "Η ανάπτυξη της Φωνολογικής Επίγνωσης Παιδιών Προσχολικής Ηλικίας μέσω των Φορητών Ψηφιακών Συσκευών"
  • Ελισσάβετ Χλαπάνα, Πολυξένη Ματσούκα, "Η ανάπτυξη του λεξιλογίου σε παιδιά προσχολικής ηλικίας μέσω των ΤΠΕ"


Τεύχος 33
Copyright © 2013-2018 Hellenic Mathematical Society. All rights reserved.