ΑΣΤΡΟΛΑΒΟΣ - Επιστημονικό Περιοδικό Νέων Τεχνολογιών
Τεύχος 32 - Δεκέμβριος  2019


Περιεχόμενα:


  • Σταμάτιος Παπαδάκης, Μιχαήλ Καλογιαννάκης , "Φορητές εφαρμογές για την γνωστική ανάπτυξη των παιδιών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας. Μια επισκόπηση ερευνών"
  • Ηρώ Βούλγαρη, "Γραμματισμός Ψηφιακών Παιχνιδιών και Εκπαίδευση: Υποστηρίζοντας τη Δημιουργικότητα και την Κριτική Σκέψη μέσω Ψηφιακών Παιχνιδιών"
  • Αποστολία Γαλάνη, "Τα σοβαρά παιχνίδια και η συμβολή τους στην κατανόηση της ιστορίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς: Η αξιολόγηση του Παιχνιδιού Σοβαρού Σκοπού «Ας γίνουμε Αρχαιολόγοι: Στα βήματα του Παυσανία» "
  • Θαρρενός Μπράτιτσης, "Προς ένα μοντέλο σχεδιασμού ψηφιακών παιχνιδιών και δράσεων παιχνιδοποίησης για τη σχολική τάξη "
  • Γεώργιος Μπαμπασίδης, "Ψηφιακά παιχνίδια σε συσκευές κινητής τεχνολογίας και κίνδυνοι δημιουργίας επιστημονικών παρανοήσεων: Παραδείγματα από την Αεροδιαστημική Επιστήμη και την Τεχνολογία"


Τεύχος 32
Copyright © 2013-2018 Hellenic Mathematical Society. All rights reserved.