Ειδικό Τεύχος: 9ο Φοιτητικό Συνέδριο Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Τεύχος 18 - 2012Περιεχόμενα:

  • Γράμμα από την Συντακτική Επιτροπή
  • Χριστίνα Βασιλοπούλου και Κωνσταντίνα Γεωργίου, "Η Επίδραση των Ατομικών Διαφορών στη Διαδικασία Αναζήτησης Εργασίας"
  • Βασιλική Παπαβασιλείου, "Αντιδράσεις των Υποψηφίων στα Τεστ Προσωπικότητας και στα Τεστ Συναισθηματικής Νοημοσύνης στην Επιλογή Προσωπικού"
  • Ιωάννης Κατσίκης και Γαρύφαλος Φραγκίδης, "Η Επιχειρηματικότητα στην Εκπαίδευση: Η Περίπτωση των Ευρωπαϊκών Σχολών Επιχειρήσεων"
  • Βασίλης Μαντάς και Klas Eric Soderquist, "Ανοικτή Καινοτομία στις Ελληνικές Επιχειρήσεις: Προκαταρκτικά Αποτελέσματα Έρευνας σε Εξέλιξη"
  • Σταύρος Λούνης, "Παράγοντες Αναγνώρισης Καινοτομίας σε Περιβάλλον Ηλεκτρονικού Επιχειρήν"
  • Ευαγγελία Μάντζαρη, Μαρία Γιουκάρη, Μαρία Διακαντώνη, Πανωραία Μπενάρδου και Denisa Dine, "Αξιολόγηση Ιστοτόπων Διαδικτυακής Τηλεόρασης στην Ελλάδα"
  • Γεώργιος Τσιμόνης, "Οι Επιχειρήσεις "Φίλοι" των Καταναλωτών στα Κοινωνικά Δίκτυα"
  • Ελένη Ζάμπου και Στέλιος Ηλιάκης, "Ο Ρόλος της Διαλειτουργικότητας στην Ανάπτυξη Διοργανωσιακών Σχέσεων: Η Περίπτωση της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης"
Copyright © 2013-2014 Hellenic Mathematical Society. All rights reserved.